Registratie gastouder


Deskundige gastouders voldoen aan de regels
Ouders gaan met een gerust hart aan het werk, als hun kind(eren) worden opgevangen door een deskundige gastouder, in een schoon en veilig huis. Om deze kwaliteit te garanderen en te toetsen, gelden kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid, veiligheid en hygiëne. Een gastouder wordt in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven nadat uit GGD-onderzoek is gebleken dat ze aan de wettelijke eisen voldoet.

Bij de hand kan als geregistreerd gastouderbureau gastouders aanmelden voor het Landelijk Register Kinderopvang. Bij aanmelding van de gastouder bij de gemeente, waar de opvang plaats zal vinden, zijn meteen alle gevraagde papieren nodig, zoals het diploma of ervaringscertificaat, een registratie van de recent aangevraagde VOG('s) in het personenregister, een kopie van het identiteitsbewijs, het EHBO certificaat en de risico inventarisatie van de opvanglocatie. Daarna beoordeelt de GGD de aanmelding. Een bezoek aan de opvanglocatie en een gesprek met de gastouder over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid van het bureau hoort hier bij. Bij de hand informeert vraag- en gastouder over het uiteindelijke besluit van de gemeente. Is de beschikking positief, dan schrijft de gemeente de gastouder direct in in het Landelijk Register. Sommige gemeentes berekenen hiervoor leges. Dit zijn kosten die u als gastouder kunt aftrekken van uw inkomsten bij de belastingaangifte. Informeer bij Bij de hand of de gemeente waar u gaat opvangen of er leges worden berekend voor de registratie. Op de website van de gemeente waar de opvanglocatie geregistreerd moet worden kunt u de actuele leges vinden. De kosten worden via Bij de hand doorbelast.