Kinderopvangtoeslag


Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of op weg zijn naar werk. U kunt de toeslag dus ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Regels gastouderopvang
Alleen als de gastouder en het gastouderbureau staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang krijgt de ouder kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang. Zij moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het vlak van deskundigheid, veiligheid en hygiëne.
U betaalt de kosten van de gastouderopvang aan het gastouderbureau bestaande uit de vergoeding van de gastouder en de bureaukosten. U krijgt toeslag over maximaal € 6,52 per uur in 2022 en € 6,73 per 2023.

Maximaal aantal uur opvang per jaar
U ontvangt kinderopvangtoeslag in verhouding tot uw werkuren. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang wordt de tegemoetkoming berekend over maximaal 140% van uw werkuren. Oftewel bij een contract van 10 uren per week mag u maximaal 14 uren declareren bij de kinderopvangtoeslag.  De uren worden per jaar getoetst en dat betekent dan ook dat u gerust meer en minder uren per maand kunt afnemen. Per 2023 is besloten de koppeling met de gewerkte uren los te laten.
Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag per kind.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?
U vraagt deze aan via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Binnen 8-10 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de Belastingdienst/Toeslagen door middel van een beschikking kinderopvangtoeslag. Via www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u zelf na het invoeren al de voorlopige berekening inzien.

U krijgt elke 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw rekening gestort. Valt de 20e in het weekend, dan krijgt u uw toeslag de maandag daarna.
Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking met uw nieuwe toeslagbedrag. Dit alles werkt zeer snel en makkelijk via het toeslagen systeem of via app kinderopvangtoeslag.

Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Vanzelfsprekend is het wel verstandig om het inkomen waarmee wordt gerekend goed in de gaten te houden en eventueel aan te passen.
In de loop van het volgende jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag, de 'Beschikking Definitieve Berekening'. Hierop staat uw definitieve toeslagbedrag.

Bij de hand kan u helpen bij dit alles. Wij zijn Help en Informatie Punt voor de Belastingdienst Toeslagen. Kijk voor verdere informatie op www.belastingdienst.nl/toeslagen.