De training pedagogische kwaliteitsboom is een tool voor jou als gastouder om je pedagogische visie inzichtelijk te maken voor jezelf en de ouders. Tevens krijg je meer inzicht in je pedagogisch handelen en kan je jezelf beter beoordelen en waar nodig verbeteren.

Deze training bestaat uit twee avonden die gepland zijn op dinsdag 3 maart en dinsdag 17 maart. De locatie is De Groene Hoven, Koninginnelaan 280 in Apeldoorn. We starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Loes Schoutens heeft via Kiki de cursus ‘Train de trainer’ gevolgd in 2018. Hierbij hoort een jaarlijkse terugkomdag die zij in het najaar heeft bezocht. Zij mag hierdoor de training De pedagogische Kwaliteitsboom overdragen aan onze gastouders namens Kiki. Ingrid Brinkman heeft de training Kwaliteitsmonitor gevolgd en zal ook aanwezig zijn om samen met Loes de avonden tot een succes te maken.

Als je twee avonden met goed gevolg aflegt ontvang je een, door KIKI uitgegeven, certificaat samen met een Bij de hand poster van de Pedagogische Kwaliteitsboom. De kosten bedragen 50 euro per gastouder.

Wij verzorgen deze training onder de vlag van Kiki training en opleiding 
https://www.kiki-s.nl/kiki-training-en-coaching/depedagogischekwaliteitsboom/

Graag ontvangen we je aanmelding per mail uiterlijk 25 februari 2020.