Werkwijze


U zoekt een gastouder?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Sinds 2004 heeft gastouderbureau Bij de hand veel ervaring opgedaan in het bemiddelen tussen ouder en gastouder. De eerste stap is een telefonische, digitale of persoonlijke intake. Tijdens de intake gaan wij dieper in op uw ideeën rondom opvang en opvoeding, zodat wij een compleet beeld krijgen van uw wensen. Wij willen vanzelfsprekend ook van alles over uw kind(eren) weten. Mocht deze nog niet geboren zijn dan bespreken we samen de ideeën die u vast en zeker al heeft. De financiën zullen ook uitgebreid aan bod komen. Opvallend genoeg is de ideale koppeling vaak niet wat men van tevoren in gedachten had. Veel ouders zoeken ‘de vriendin om de hoek’, maar voor de professionele benadering van het gastouderschap is het vaak beter naar de verschillen dan naar de overeenkomsten te kijken. En dat is precies de deskundigheid en ervaring van Bij de hand.

Na het intakegesprek besluiten zowel u als wij over definitieve inschrijving. Dit alles is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. Na de inschrijving zullen wij, binnen een besproken termijn, een passend voorstel doen. U gaat vervolgens kennismaken bij de gastouder(s) en haar gezin.
Als de deur opengaat wordt er vaak al heel veel duidelijk. Is de klik er of niet? Dit ontstaat in stappen. Van de eerste indruk tot proefopvang. U geeft aan welke stappen er nodig zijn om met een goed gevoel ja te kunnen zeggen tegen een gastouder. U geeft immers uw kostbaarste bezit uit handen en dat begrijpen wij als geen ander. Het gehele traject van het eerste contact met ons tot de uiteindelijke start van de samenwerking is maatwerk. Vrijblijvende intake plannen?

U heeft zelf een gastouder?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij begeleiden graag uw opvang en nemen het registratietraject van uw gastouder op ons als dit nog nodig is. Bij de kop wetten en regels kunt u meer over het registratietraject lezen. De eerste stap is een korte telefonische intake. Met de informatie die we samen uitwisselen kunnen we bepalen of gastouderbureau Bij de hand voor u en uw gastouder de juiste partij is.
Onze tarieven zijn concurrerend en er is volop kennis aanwezig om u alles te bieden wat er nodig is om een samenwerking soepel op te starten en te laten verlopen. Zowel op pedagogisch als ook op financieel gebied. Vrijblijvende afspraak maken?

U wilt overstappen naar een ander gastouderbureau?
U heeft al een gastouder en wilt samen overstappen naar een ander bureau of u zoekt een ideale match voor uw gezin? Voor beide kunt u het bij ons vinden. Wij vinden het belangrijk om tijdens de vrijblijvende intake te horen wat u mistte of juist heel prettig vond aan de dienstverlening van onze collega. Het is goed hier open en duidelijk met elkaar over te kunnen spreken. Verwachtingen komen wij namelijk graag na. Het is dan goed te weten wat de verwachtingen van u zijn. Gastouderbureau Bij de hand communiceert open, eerlijk en duidelijk want daarmee bereik je wat ons betreft een goede samenwerking. Vrijblijvende afspraak maken?

Huisbezoek
Minimaal 2 x per jaar bezoeken wij onze gastouders. Een van deze bezoeken bevat onze ronde door de woning om een risico inventarisatie uit te voeren en op die manier samen stil te staan bij de veiligheid en hygiene van de opvang. Wij komen bij voorkeur tijdens de opvang, op die manier kunnen wij de gastouder in bedrijf zien en dat geeft een goed beeld voor een gesprek over de kinderen. De gastouder bereid ons bezoek voor door uitgebreid naar de kinderen en hun ontwikkeling te kijken en dit door middel van een Bij de handte tool te beschrijven. Wij hebben diverse werkvormen voor het huisbezoek en bespreken bij het maken van de afspraak welke vorm de gastouder aanspreekt. Als ouder ontvangt u van ons een korte beschrijving van het bezoek aan uw gastouder.

Evaluatie
Jaarlijks is er contact met de ouder om de opvang te evalueren. Tijdens dit gesprek bespreken wij het welzijn van uw kind, opvangwensen voor de toekomst, communicatie met uw gastouder en andere zaken die u wilt delen. Misschien heeft u tips voor Bij de hand ook daarvoor is ruimte tijdens het gesprek. Het gesprek zal in principe telefonisch zijn maar kan ook op een andere wijze als dit uw voorkeur heeft.

Informatievoorziening
Gedurende het hele jaar communiceert Bij de hand met zowel gastouder als ouder. Bijvoorbeeld door het regelmatig uitgeven van nieuwsbrieven (‘Bij de tijd’) en het organiseren van bijeenkomsten voor onze gastouders. Hiervoor werkt Bij de hand samen met deskundigen en/of instanties op het gebied van Zorg en Welzijn.