Wat heeft Bij de hand u te bieden?


Deskundigheid
Gastouders kiezen er bewust voor om op professionele wijze uw kind te verzorgen en te begeleiden. Gastouders zijn zogenaamde ‘ervaringsdeskundigen’, omdat ze vaker voor kinderen (zoals bijvoorbeeld eigen kinderen) hebben gezorgd. Daarnaast hebben gastouders minimaal een diploma of ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn. Gastouders hebben een belangrijke taak in het begeleiden van (jonge) kinderen in hun ontwikkeling. Om elk kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden, is het van belang dat gastouders hun kennis up-to-date houden en uitbreiden. Daarmee investeren we gezamenlijk in de kwaliteit en de toekomst van de gastouderopvang. En daarmee ook in de toekomst van uw kind!

In samenwerking met deskundigen en instellingen op het gebied van o.a. zorg en welzijn organiseert Bij de hand verschillende workshops, webinars, intervisie bijeenkomsten, opvoedbijeenkomsten enz  Daarnaast houden we de gastouders op de hoogte van verdere mogelijkheden om hun kennis op te frissen door middel van onze Bij blijven voor gastouders nieuwsbrief. 

Voor u als ouder brengen we de Bij de tijd nieuwsbrief periodiek uit met nieuwsberichten over opvang en/of de wetgeving.
In tijden van de (corona) pandemie vullen wij deze nieuwsbrieven aan met berichten over de protocollen en eventuele financiele compensaties.

Bij de hand vraagt van iedere gastouder, de volwassen huisgenoten en mensen die regelmatig aanwezig zijn tijdens de opvang een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaringen worden vervolgens na uitgifte ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Via dit systeem wordt dagelijks gecontroleerd of personen die in het register staan strafbare feiten hebben gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Op die manier werken we aan een veilige omgeving voor kinderen binnen de kinderopvang.

Ervaring

Bij de hand helpt ouders bij het vinden van een geschikte gastouder door middel van een nauwkeurige selectie. Daarin spelen de specifieke wensen en behoeften van ouders een belangrijke rol, maar natuurlijk ook de motivatie van de gastouders en de opvangomstandigheden zoals hygiëne en veiligheid. De medewerkers van Bij de hand hebben uitgebreide ervaring met bemiddeling en kinderopvang. Al sinds 2004 hebben wij deze ervaring kunnen opbouwen en hebben wij diverse wijzigingen vanuit de overheid doorstaan en gevolgd. Veel van deze regels hebben de branche gemaakt tot een professionele beroepsgroep en de kwaliteit van de kinderopvang verhoogd.

Continuïteit van uw opvang
Natuurlijk kan een gastouder wel eens ziek zijn of om een andere reden geen opvang kunnen bieden. De betrokkenheid van een gastouder bij de opvang van uw kind is echter zo groot dat het in de praktijk meevalt. Wij spannen ons graag voor u in om te zorgen voor vervangende opvang. Wij hebben regionaal ruim 250 gastouders “Bij de hand”, dus vaak komen wij er samen met u wel uit. Omgekeerd kan uw kind zich ook wel eens niet lekker voelen, maar moet u toch naar uw werk of heeft u een andere verplichting. Ook dan staat de gastouder voor u klaar. Vraag wel even naar de voorwaarden bij uw gastouder. Deze kunnen verschillen en zullen ook afhankelijk zijn van de leeftijdsopbouw en vanzelfsprekend ook afhankelijk zijn van de kwaal.

Voor de noodopvang kunt u ons ook buiten kantoortijden via de mail bereiken. Wij zullen alle inspanning doen om de rust voor u te herstellen als er een opvangprobleem ontstaat. 

Erkende bemiddeling

Bij de hand wordt door de GGD Noord- en Oost-Gelderland jaarlijks gecontroleerd, uw gastouder om het jaar ongeveer.
Het recente rapport vindt u terug onder de kop “GGD rapporten gastouderbureau Bij de hand”. Daarnaast houdt de GGD rechtstreeks toezicht op de opvang. Het huis waar uw kind wordt opgevangen is bezocht voor de registratie en ook de gastouder wordt bij zo’n GGD inspectie bevraagd. Doordat zowel Bij de hand als de gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Hierover is meer te lezen bij wetten en regels.

Wat mag u verder verwachten van Bij de hand
Minimaal 2 x per jaar bezoeken wij onze gastouders. Een van deze bezoeken bevat onze ronde door de woning om een risico inventarisatie uit te voeren en op die manier samen stil te staan bij de veiligheid en hygiene van de opvang. Wij komen bij voorkeur tijdens de opvang, op die manier kunnen wij de gastouder in bedrijf zien en dat geeft een goed beeld voor een gesprek over de kinderen. De gastouder bereid ons bezoek voor door uitgebreid naar de kinderen en hun ontwikkeling te kijken en dit door middel van een Bij de handte tool te beschrijven. Wij hebben diverse werkvormen voor het huisbezoek en bespreken bij het maken van de afspraak welke vorm de gastouder aanspreekt. Als ouder ontvangt u van ons een korte beschrijving van het bezoek aan uw gastouder.

Verder zijn wij goed bereikbaar via een eigen vaste contactpersoon voor vragen of problemen omtrent de opvang.
Het komt vaak voor dat wij even meedenken hoe iets samen aan te pakken zodat de opvang gecontinueerd kan worden.

Bij alles wat we doen staat uw kind centraal!

Hulp en informatie punt belastingdienst toeslagen
Bij de hand is Hulp en informatie punt voor de belastingdienst toeslagen. U kunt ons bijvoorbeeld vragen mee te kijken met uw aanvraag of een vraag stellen over een wijziging. Een eerste aanvraag kunnen wij niet voor u verzorgen maar wij kunnen u er wel telefonisch doorheen loodsen. Vindt u het lastig een wijziging door te voeren of ontvangt u een brief waarover u vragen heeft. Benader ons en wij helpen u verder. Deze werkzaamheden zijn inbegrepen bij onze dienstverlening.
Wij hebben om deze hulp te kunnen verzorgen een aparte ingang bij de belastingdienst toeslagen.