Wat heeft Bij de hand u te bieden?


Deskundigheid
Gastouders kiezen er bewust voor om op professionele wijze uw kind te verzorgen en te begeleiden. Gastouders zijn zogenaamde ‘ervaringsdeskundigen’, omdat ze vaker voor kinderen (zoals bijvoorbeeld eigen kinderen) hebben gezorgd. Daarnaast hebben gastouders minimaal een diploma of ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn. Gastouders hebben een belangrijke taak in het begeleiden van (jonge) kinderen in hun ontwikkeling. Om elk kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden, is het van belang dat gastouders hun kennis up-to-date houden en uitbreiden. Daarmee investeren we gezamenlijk in de kwaliteit en de toekomst van de gastouderopvang. En daarmee ook in de toekomst van uw kind!

In samenwerking met deskundigen en instellingen op het gebied van o.a. zorg en welzijn organiseert Bij de hand jaarlijks een gastouderdag. Dit is een dag om te ontmoeten en te leren, speciaal voor onze gastouders. Er worden diverse workshops gegeven op die dag. Daarnaast houden we de gastouders op de hoogte van verdere mogelijkheden om hun kennis op te frissen. Zoals bijvoorbeeld de wettelijk verplichte (bij)scholing kinder-EHBO maar ook andere trainingsmogelijkheden.

Bij de hand vraagt van iedere gastouder, de volwassen huisgenoten en mensen die regelmatig aanwezig zijn tijdens de opvang een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaringen worden vervolgens na uitgifte ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Via dit systeem wordt dagelijks gecontroleerd of personen die in het register staan strafbare feiten hebben gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Op die manier werken we aan een veilige omgeving voor kinderen binnen de kinderopvang.

Ervaring

Bij de hand helpt ouders bij het vinden van een geschikte gastouder door middel van een nauwkeurige selectie. Daarin spelen de specifieke wensen en behoeften van ouders een belangrijke rol, maar natuurlijk ook de motivatie van de gastouders en de opvangomstandigheden zoals hygiëne en veiligheid. De medewerkers van Bij de hand hebben uitgebreide ervaring met bemiddeling en kinderopvang. Al sinds 2004 hebben wij deze ervaring kunnen opbouwen en hebben wij diverse wijzigingen vanuit de overheid doorstaan en gevolgd. Veel van deze regels hebben de branche gemaakt tot een professionele beroepsgroep en de kwaliteit van de kinderopvang verhoogd.

Continuïteit van uw opvang
Natuurlijk kan een gastouder wel eens ziek zijn of om een andere reden geen opvang kunnen bieden. De betrokkenheid van een gastouder bij de opvang van uw kind is echter zo groot dat het in de praktijk meevalt. Wij spannen ons graag voor u in om te zorgen voor vervangende opvang. Wij hebben regionaal ruim 300 gastouders “Bij de hand”, dus vaak komen wij er samen met u wel uit. Omgekeerd kan uw kind zich ook wel eens niet lekker voelen, maar moet u toch naar uw werk of heeft u een andere verplichting. Ook dan staat de gastouder voor u klaar. Vraag wel even naar de voorwaarden bij uw gastouder. Deze kunnen verschillen en zullen ook afhankelijk zijn van de leeftijdsopbouw en vanzelfsprekend ook afhankelijk zijn van de kwaal.

Erkende bemiddeling
Bij de hand wordt door de GGD Noord- en Oost-Gelderland jaarlijks gecontroleerd. Het recente rapport vindt u terug onder de kop “over gastouderbureau Bij de hand”. Daarnaast houdt de GGD rechtstreeks toezicht op de opvang. Het huis waar uw kind wordt opgevangen is bezocht voor de registratie en ook de gastouder wordt bij zo’n GGD inspectie bevraagd. Doordat zowel Bij de hand als de gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Hierover is meer te lezen bij wetten en regels.