Gezondheidsprotocol kinderopvang en beslisboom


Met ingang van 23 maart 2022 is er verder versoepeld. Deze versoepelingen zijn door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Voor de kinderopvang verandert er niet veel en blijven de gemaakte regels/afspraken bestaan zoals we met elkaar gewend zijn geraakt de afgelopen jaren. Denk hierbij aan de hygiëne regels/ventileren/het bekend maken als gastouder bij je ouders wat je afspraken zijn op het gebied van de corona/thuisblijfregels enz.

Het nieuwste protocol en de beslisboom is op deze website te vinden https://www.bijdehand.nu/documenten/