Corona persconferentie 14 december 2021


Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 14 december 2021 heeft het Kabinet aangekondigd dat het basisonderwijs, scholen voor het speciaal (basis)onderwijs en de BSO (gastouderopvang valt hier niet onder) de week voor de kerstvakantie dicht gaan. Dat is de week van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december. Met deze maatregelen hoopt het kabinet verspreiding van het virus onder kinderen 5- 12 jaar en de Omikron-variant te beperken en het aantal positieve testresultaten terug te dringen.

  • De kinderopvang voor 0-4 jaar en gastouderopvang blijft in deze week wèl open en daarvoor geldt een nieuwe beslisboom. Deze staat opgeslagen in de portaal en op onze website onder nieuws en later op de dag ook onder het kopje documenten.
  • Het basisonderwijs en de BSO's (gastouderopvang valt hier niet onder) zijn in die week alleen geopend voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van wie 1 of beide ouders een cruciaal beroep heeft. Voor deze noodopvang geldt de beslisboom ook.

Hoe gaat het na die week verder?

  • Na deze week en Kerstweekend gaan de BSO’s (gastouderopvang valt hier niet onder) weer open. De BSO is dus tijdens de twee weken reguliere kerstvakantie van de scholen wel geopend. Ook daarvoor geldt de beslisboom. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022.
  • Verder worden alle maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden, verlengd tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Op 14 januari 2022 beoordeelt het Kabinet de situatie opnieuw.

De wijzigingen in de beslisboom op een rij:

  • Zelftesten* kunnen worden gebruikt naast het testen bij de GGD. Maar niet voor het verkorten van de quarantaineperiode. Bij milde klachten mag je gebruik maken van een zelftest. Maar bij een positieve zelftest moet zo snel mogelijk een test gedaan worden bij de GGD. Om quarantaine te verkorten is een GGD test altijd noodzakelijk. Voor meer uitleg over zelftesten, klik hier.
    *Helaas stelt de overheid geen zelftesten beschikbaar voor de kinderopvang. Hier wordt wel voor gelobbyd. Mocht dit wijzigen dan zullen wij dat vanzelfsprekend laten weten.
  • Voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad, geldt dat zij niet hoeven te testen en ook niet in quarantaine moeten. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar hoeven dus niet thuis te blijven als zij nieuwe klachten krijgen die passen bij corona, minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een bevestigde corona-infectie. Twijfel je? Bel dan de GGD voor overleg (landelijk informatienummer voor coronavragen 0800-1351).

Een gastouder kan ervoor kiezen een andere invulling dan hierboven beschreven te hanteren voor haar opvang. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met haar persoonlijke situatie/gezinssituatie of de continuïteit van de opvang. Het is in ieders belang om besmettingen te beperken en gebruik te kunnen blijven maken van de vaste gastouder. Blijf dan ook met elkaar in gesprek en ga bij gezondheidsklachten altijd in overleg dan kom je samen niet voor verrassingen te staan.

Voor nu wensen wij iedereen goede gezondheid en fijne feestdagen toe.