Bij de hand in beeld


Net als vorig jaar april hadden wij ook dit jaar in april onze Gastouderdag willen houden. Een evenement voor gastouders dat vanzelfsprekend geen doorgang kan hebben in deze bijzondere tijd. Drie keer is scheepsrecht: dus in 2022 gaan wij voor de 5e editie van onze Gastouderdag!

Het doel om ongedwongen met je vak bezig te zijn hebben we op een andere manier ingevuld.

Karin Meijer: directeur
Introductie


Ieder teamlid van Bij de hand stelt zich voor en vult dat op een eigen wijze in. Aan het einde van ieder filmpje stellen zij een online leermodule of een online workshop/lezing aan je voor. De informatie staat uitgewerkt onder het betreffende filmpje.

Via ons kun je de online leermodules van KinderWijs TV volgen. De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video's. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten ontstaat er een directe koppeling van de theorie naar de praktijk.

Uit het gepresenteerde aanbod mag je 1 keuze maken voor een online leermodule en 1 keuze voor een workshop/lezing die wij jou gratis aanbieden. Je keuze kun je aan ons doorgeven per mail via welkom@bijdehand.nu. Als je je opgeeft voor een online module dan krijg je binnen een week na ontvangst van je mail, een bevestiging en de stappen die je moet doorlopen om de module te kunnen volgen. Voor de workshops geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Voorwaarden voor gratis deelname:
Je vangt minimaal 1 kindje op via Bij de hand of gaat dit op korte termijn doen.

Deelname aan de online modules staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Als je geen kinderen opvangt via Bij de hand of als je meerdere modules wilt doorlopen naast de gratis aangeboden module, dan kan dat ook. De kosten die hieraan verbonden zijn kun je bij ons opvragen.

Vraag gerust aan je relatiebeheerder naar het online leren. Zij wijst je graag de weg. Wij kunnen het vaak voordeliger voor je inkopen dan dat je dit rechtstreeks doet.
Mirjam Fokker: relatiebeheer
Leermodule Veilige Hechting


Om zich tot een gezonde volwassene te kunnen ontwikkelen, heeft een kind een basisvertrouwen nodig dat het er mag zijn. Dat het gezien wordt en dat het gehoord wordt. Het moet erop vertrouwen dat het op ontdekkingstocht kan gaan. En dat het veiligheid en geborgenheid vindt als het hieraan behoefte heeft.

Het kind heeft volwassenen nodig die hem begrijpen, die kunnen zien wat er nodig is en daarop aansluiten. Met deze volwassenen kan het kind een gehechtheidsrelatie opbouwen.

https://www.kinderwijstv.nl/product/special-veilige-hechting/
Corine Baksteen: bemiddeling van opvang
Interactief voorlezen


Interactief voorlezen is een term die haast iedereen die met jonge kinderen werkt weleens voorbij heeft horen komen. Maar wat houdt interactief voorlezen nu precies in? Wat is het doel en nut ervan? Wat zijn belangrijke vaardigheden bij het interactief voorlezen en hoe pak je het aan? We nemen je mee in de waarde van interactief voorlezen.

https://www.kinderwijstv.nl/product/special-interactief-voorlezen/
Ingrid Brinkman: relatiebeheer
Meldcode A: Werken met een afwegingskader


Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Maar wanneer is er sprake van "acute en structurele onveiligheid?" Om die vraag te kunnen beantwoorden is er een afwegingskader gemaakt speciaal voor de kinderopvang. Sinds 2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode.

https://www.kinderwijstv.nl/product/meldcode-a-kdv/
Dianne Kamphuis: bemiddeling van opvang en administratie
Rouwverwerking bij kinderen


De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis die het leven van volwassenen en kinderen op z'n kop kan zetten. Het rouwproces dat daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere aandacht. Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar hebben ze volwassenen hard bij nodig.

Naast het verlies van een geliefde (persoon of dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: je kunt de ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze de volgende dag ook kunnen vragen wanneer oma weer komt. Hun besef van wat de dood inhoudt is nog niet compleet. Door leven en dood al van jongs af aan voorzichtig onder de aandacht te brengen, bereiden we ze hierop voor.

Rouwverwerking bij kinderen is een module vol handvatten en tools om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven van volwassenen en kinderen.

https://www.kinderwijstv.nl/product/rouwverwerking-bij-kinderen/
Esther Schreiber: administratie
Ruimte voor jongens in de opvang door Marieke Martens


Online interactieve workshop
22 september 's avonds van 19.30 tot 21.00
www.mamakinderenjeugdcoaching.nl

Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend. Hoe ga je hier mee om zonder dit te corrigeren of af te keuren. Ook voor jongens is het belangrijk dat ze zich thuis voelen bij jou als gastouder. In deze online workshop krijg je inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Hoe kun je ervoor zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en ruimte en anderzijds op het communiceren richting jongens. Je vind hier de link naar het filmpje wat Marieke vorig jaar voor ons heeft opgenomen. Op die manier kun je al kennismaken met haar.
Judith Derks: bemiddeling van opvang en relatiebeheer
Praten en uitleggen


Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben hierin een belangrijke rol. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. Ze krijgen woorden tot hun beschikking om hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te uitten. Taal als communicatiemiddel is ook belangrijk bij alle andere interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, geef je kinderen de gelegenheid om ergens over na te denken, ondersteun je kinderen emotioneel, begeleid je de interactie tussen kinderen, bied je structuur en stel je grenzen.

In de module vind je een theoretische basis voor deze interactievaardigheid, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van de professional door verbinding tussen de theorie en de praktijk. Door oefenen met het inzetten van deze interactievaardigheid, zorgt de module Praten en uitleggen voor zelfreflectie en groei. Hierdoor ben je straks bewuster en geoefender in het toepassen van de interactievaardigheid aan de hand van:
 1. Theorie en randvoorwaarden die bij de interactievaardigheid horen.
 2. Praktijkvoorbeelden en interactieve oefenvragen.
 3. Een observatielijst van gedragingen die bij de interactievaardigheid passen.
 4. Een kijkopdracht aan de hand van een video uit de praktijk.
 5. Een kijkopdracht aan de hand van een foto uit de praktijk.
 6. Een toepassingsopdracht in een herkenbare situatie.

https://www.kinderwijstv.nl/product/praten-en-uitleggen/
Loes Schoutens: relatiebeheer


Breinwijs 0-2 jaar
De hersenen van de mens, ook wel het brein genoemd, is één van de belangrijkste en het ingewikkeldste orgaan in het menselijk lichaam. Het is de verkeerstoren die alle processen in het lichaam aanstuurt. Van motorische, zintuigelijke tot emotionele processen. Vanaf de geboorte bouwt een baby aan zijn brein.

De eerste levensjaren zijn het belangrijkst voor het vormen van verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. De invloed van negatieve en positieve ervaringen hebben in deze periode de meeste invloed op de ontwikkeling van die verbindingen. Werk je met kinderen en wil je hen ondersteunen in hun voorspoedige ontwikkeling? Dan moet je weten hoe het brein in elkaar zit en hoe er dagelijks gewerkt wordt aan de bouw van het brein.

Leerdoelen:
Na deze module ben je bekend met:
 • De werking en de functies van het jonge brein.
 • De reguliere ontwikkeling van het brein tussen 0 en 2 jaar.
 • De werking van het lerende brein.
 • De invloed van positieve en negatieve interacties van het brein.
 • De invloed van stress op de ontwikkeling van het brein.
 • Welke "voeding" van invloed is op het brein om optimaal te kunnen functioneren.

Deze module biedt een goede basis aan kennis van de vroege hersenontwikkeling en de invloed hiervan op het gedrag en het welbevinden van de baby.

https://www.kinderwijstv.nl/product/babywijs-breinwijs-0-2-jaar
Roelie Prins: relatiebeheer
Grenzen stellen zonder oordeel, verwijt of straf door Mirella Werba


Online interactieve workshop
19 mei 's avonds van 19.30 tot 21.00 uur
Online lezing met aansluitend ruimte om vragen te stellen

Verbindend communiceren klinkt leuk en makkelijk, maar wat doe je als het kind lastig gedrag vertoont? Als het de regels niet respecteert, voor anderen storend is, het boos is, of zelfs agressief of juist heel teruggetrokken en nergens aan mee wil doen? Pas als je begrijpt wat er in het kind gebeurt, kun je bepalen wat de juiste reactie is. Het herkennen van eigen gevoelens en behoeften blijft hierbij belangrijk, zodat je uiteindelijk tot een reactie komt die respectvol is voor beiden en de band van vertrouwen verdiept.

https://www.mirella-ouderkindcoaching-mediation.com/

Bijblijven met Bij de hand


Veel plezier met ons gratis aanbod. Alle medewerkers presenteren in hun filmpje een online leer module of een online workshop. We ontvangen graag je aanmelding.