Online editie Gastouderdag Bij de hand 2020


Op zaterdag 18 april zou de 5e editie van onze Gastouderdag plaatsvinden. Een dag waarop gastouders elkaar zouden ontmoeten en leren. Helaas kan deze dag niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm.

Om onze gastouders en iedereen die zich tot ons aangetrokken voelt toch extra te stimuleren in zijn of haar beroep of opvoeding, hebben wij een alternatief programma samengesteld:
  • Een aantal van de workshopleiders die wij hadden uitgenodigd voor onze Gastouderdag heeft een filmpje opgenomen. De links naar hun website en de filmpjes vind je onder 'alternatief programma'.
  • Daarnaast biedt Bij de hand online leermodules aan van KinderWijs TV. Dit is de nieuwste manier van leren en bewust worden voor professionals in de kin-deropvang. De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video's. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten ontstaat er een directe koppeling van de theorie naar de praktijk. Spelender-wijs word je je als gastouder bewust hoe de theorie in de praktijk eruit kan zien. Kijk hiervoor onder 'online leermodules'.
Laten we starten met enkele woorden van Karin Meijer, directeur van Gastouderbureau Bij de hand. In deze bijzondere tijd vinden wij het belangrijk om jullie te laten weten hoe blij we met jullie zijn.


Helemaal onderaan de pagina vind je het oorspronkelijke programma van de Bij de hand Gastouderdag. Corine, Dianne, Esther, Ingrid, Judith, Karin, Loes, Mirjam en Roelie wensen jullie veel kijk- en leerplezier toe. Laat gerust via onze facebook pagina je reactie achter.

Alternatief programma Bij de hand Gastouderdag 2020

1. Marieke Martens, Ma.Ma. kinder- en jeugdcoaching
www.mamakinderenjeugdcoaching.nl
"Ruimte voor jongens in de opvang"

2. Caroline Muller, kindercoach
carolinemuller.nl
"Scheiding" & "Rouw en verlies"

3. Marit Goor, hooggevoeligheidscoach
www.hooggevoeligheelgewoon.nl
"Hoe begeleid ik mijn (hoog)gevoelige gastkind?"

4. Kitty van Zwieten, pedagogisch werker dier ondersteunende pedagogiek
www.kits-begeleiden-met-dieren.nl
"Dieren inzetten in de opvang"

Bekijk Presentatie
5. Kim Vervuurt, medisch pedagogisch zorgverlener Kind- en jongerenafdeling Zaans Medisch Centrum, auteur PrikkelProofPlan
www.prikkelproofplan.com
"PrikkelProofPlan: hoe breng je baby's die veel huilen tot rust"

6. Marian Koolhaas, orthopedagoog
www.heliks.nl
"Intervisie, een cadeautje voor jezelf!"

Download PDF
 

Online leermodules


Uit onderstaand aanbod mag je 1 keuze maken die wij jou gratis aanbieden. Je keuze kun je uiterlijk 30 april aan ons doorgeven per mail naar welkom@bijdehand.nu. In de eerste week van mei zul je inloggegevens van ons ontvangen.

Voorwaarden voor gratis deelname:
  • Je vangt minimaal 1 kindje op via Bij de hand
  • Je doorloopt een module helemaal en deelt met ons het certificaat.
  • Bij het niet of gedeeltelijk doorlopen van de module zullen wij 25 euro in rekening brengen.
Deelname staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Als je geen kinderen opvangt via Bij de hand of als je meerdere modules wilt doorlopen naast de gratis aangeboden module, dan kan dat ook. Wij zullen dan 25,00 euro per module in rekening brengen.

Leermodules


1 Rouwverwerking voor kinderen
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/46/rouwverwerking-bij-kinderen

De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis die het leven van volwassenen en kinderen op z'n kop kan zetten. Het rouwproces dat daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere aandacht. Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar hebben ze volwassenen hard bij nodig.

Naast het verlies van een geliefde (persoon of dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: Je kunt de ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze de volgende dag ook kunnen vragen wanneer oma weer komt. Hun besef van wat de dood inhoudt is nog niet compleet. Door leven en dood al van jongs af aan voorzichtig onder de aandacht te brengen, bereiden we ze hierop voor. Een module vol handvatten en tools om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven van volwassenen en kinderen.
2 Babywijs: Baby kennis
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/125/babywijs-babykennis

Tijdens de eerste levensjaren van een baby verloopt de ontwikkeling sneller dan ooit. Verschillende ontwikkelingsfasen volgen elkaar in rap tempo op. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo. Niet alleen aanleg van de baby speelt hierin een rol, maar ook de mogelijkheden en ondersteuning die de baby hierbij krijgt is van invloed. In een groep zijn vaak meerdere baby's aanwezig, die allemaal individueel aandacht en verzorging nodig hebben. Dat maakt dat het werken met baby's een hele belangrijke, maar soms ook complexe, taak die om kennis en vaardigheden vraagt.

Om de kwaliteit van de opvang rond de baby optimaal te maken kijken we in deze module naar welke dagelijkse ervaringen direct invloed hebben op de ontwikkeling. Dit wordt ook wel de "proceskwaliteit" genoemd.
3 Babywijs: Baby team 2.0
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/128/babywijs-babyteam-2-0

Kinderopvang is een partner in de opvoeding van kinderen. Vooral bij de allerkleinsten is de dialoog, de samenwerking, het partnerschap intern (collega's) en extern (met ouders) uiterst belangrijk. Je vormt als het ware een team rondom de baby. Een ouder is betrokken wanneer ze actief participeren in de opvang. Dit gaat dus verder dan alleen informatie uitwisselen met elkaar. Ouders willen het beste voor hun kind. Dat maakt hen kwetsbaar. Als professional of mentor van een baby heb je een belangrijke rol in het vormen van het team rondom de baby. Het in gesprek gaan over visie en beleid, uitwisselen van informatie, vergroten van ouderbetrokkenheid en evaluatie zijn daarbij belangrijke pijlers.
4 Babywijs: BreinWijs (0-2 jarigen)
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/124/babywijs-breinwijs-0-2-jaar

De hersenen van de mens, ook wel het brein genoemd is één van de belangrijkste en het ingewikkeldste orgaan in het menselijk lichaam. Het is de verkeerstoren die alle processen in het lichaam aanstuurt. Van motorische, zintuigelijke tot emotionele processen. Vanaf de geboorte bouwt een baby aan zijn brein.

De eerste levensjaren zijn het belangrijkst voor het vormen van verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. De invloed van negatieve en positieve ervaringen hebben in deze periode de meeste invloed op de ontwikkeling van die verbindingen. werk je met kinderen en wil je hen ondersteunen in hun voorspoedige ontwikkeling? Dan moet je weten hoe het brein in elkaar zit en hoe er dagelijks gewerkt wordt aan de bouw van het brein.
5 Babywijs: Taal en interactie vaardigheden
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/127/babywijs-taal-en-interactievaardigheden-bij-babys

Ervaringen van baby's en jonge kinderen bestaan voor een groot deel uit interacties met volwassenen. Wanneer volwassenen niet passend reageren of signalen van baby's niet oppikken en reageren levert dit stress op bij de baby. De ontwikkeling van de hersenen verloopt minder goed dan de bedoeling is onder invloed van stress.

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van kinderopvang voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional. Dat maakt het bewust zijn van het belang van het inzetten van talige interactie in de communicatie met de baby voor professionals uiterst belangrijk. De kennis en vaardigheden uit deze module kun je ook toepassen bij de andere leeftijden in de opvang.
6 Babywijs: Welbevinden van baby
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/126/babywijs-welbevinden-van-babys

Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het eerste doel van de vier pedagogische basisdoelen in de kinderopvang. Het is een basisbehoefte van jonge kinderen dat ze zich veilig en ondersteunt voelen: zich welbevinden. Baby's met een hoog welbevinden voelen zich ontspannen en rustig. Vanuit daar kan hun ontwikkeling plaatsvinden, want immers: voel je je niet veilig en op je gemak, kun je niet ontdekken wat je omgeving en de mensen om je heen te bieden hebben.

Welbevinden is niet iets dat in de baby zelf zit, maar is sterk afhankelijk van de leefomgeving en hoe die leefomgeving inspeelt op de behoeften van een baby. De zorg voor het scheppen van een leefomgeving die zorgt voor welbevinden bij de baby is een belangrijke taak van professionals.
7 Interactie vaardigheid: Begeleiden van interacties
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/43/interactievaardigheid-begeleiden-van-interacties

De kinderopvang is de ideale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Dat schept gelegenheid tot het aangaan van allerlei verschillende sociale relaties, het oefenen met deze sociale relaties en het delen van ervaringen en leren van elkaar. Denk aan het leren luisteren naar elkaar, spelen en delen, samenwerken en overleggen, voor jezelf opkomen, elkaar helpen, conflicten oplossen.

Als professional heb je een rol in het positief verbinden van de kinderen, het begeleiden en stimuleren van dit sociale contact. Zowel positief contact, bijvoorbeeld hulpvaardig gedrag, als negatief contact, bijvoorbeeld bij botsingen en ruzie. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten.
8 Interactie vaardigheid: Ontwikkelingsstimulering
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/42/interactievaardigheid-ontwikkelingsstimulering

Een professional stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Om daar succesvol in te kunnen zijn moet je weten hoe en waarvan kinderen leren. Hoe hun brein zich ontwikkelt en hoe en wanneer je hun denkvermogen kunt activeren en prikkelen.

Ontwikkelingsstimulering kan de hele dag door. Het gaat erom dat je oog hebt voor de kansen die voorbijkomen en je als professional weet hoe je daar betekenisvolle en taalrijke invulling aan kunt geven. Je kunt daar invulling aan geven door je eigen interactie, maar ook door het inrichten van de omgeving, de groep of de activiteiten die je aanbiedt. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten.
9 Interactie vaardigheid: Praten en uitleggen
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/41/interactievaardigheid-praten-en-uitleggen

Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben hierin een belangrijke rol. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. Ze krijgen woorden tot hun beschikking om hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te uitten. Taal als communicatiemiddel is ook belangrijk bij alle andere interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, geef je kinderen de gelegenheid om ergens over na te denken, ondersteun je kinderen emotioneel, begeleid je de interactie tussen kinderen, bied je structuur en stel je grenzen. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten
10 Interactie vaardigheid: Respect en autonomie
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/38/interactievaardigheid-respect-voor-autonomie

Respect voor Autonomie bij kinderen betekent dat je een kind ziet en erkent als uniek individu. Met een eigen mening, ideeën, voorkeuren en gebruiken. Respect hebben voor Autonomie is belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ook wel de eigenheid genoemd) binnen de ontwikkeling van een kind.

Je hebt Respect voor Autonomie door wat je doet, zegt en hoe je iets zegt. Maar hoe ziet een pedagogisch medewerker met Respect voor Autonomie eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten.
11 Interactie vaardigheid: Sensitieve responsiviteit
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/40/interactievaardigheid-sensitieve-responsiviteit

Sensitief zijn betekent dat je de gevoelens en behoeften van kinderen herkent en opmerkt. Sensitief zijn is een basishouding van pedagogisch medewerkers. Dan denk je misschien: "ik ben erg sensitief, want ik zie echt heel veel gevoelens en behoeften van de kinderen". Maar is dat echt zo? Zie je alles? Merk je alle signalen op? Je weet niet wat je niet gezien hebt. Responsief zijn betekent dat je op een passende manier reageert. Maar hoe ziet een sensitief responsieve pedagogisch medewerker eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten.
12 Interactie vaardigheid: Structureren en grenzen stellen
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/39/interactievaardigheid-structureren-en-grenzen-stellen

Door structuur te bieden aan kinderen, bied je een herkenbaar en vertrouwd (dag)ritme. Wanneer kinderen weten wat gaat gebeuren, biedt dat veiligheid. En veiligheid is een voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Voor een goede structuur zijn regels en afspraken nodig over hoe je met elkaar omgaat binnen dat vertrouwde ritme. Het bewaken van die regels en afspraken (de grenzen) voor een goede structuur is dus een belangrijke taak voor professionals. Maar hoe ziet structureren en grenzen stellen eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo's, oefenvragen en praktische opdrachten.
13 Observeren
https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/44/observeren

Als pedagogische professional signaleer je, observeer je en begeleid je kinderen. Observaties helpen je om de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen kiezen. Observatie is een hulpmiddel om:
  • een kind beter te leren kennen;
  • je (ontwikkelings-)begeleiding te kiezen;
  • problemen nader te onderzoeken
  • om achtergronden van gedrag te achterhalen.
Observaties in de kinderopvang zijn noodzakelijk en onmisbaar. Het is van groot belang dat je je als professional bewust bent van de valkuilen die een observatie met zich mee kan brengen. Door middel van video's laat deze module je deze valkuilen ervaren en zal je na afronding bewuster en objectiever je toekomstige observaties in gaan.Op zaterdag 18 april organiseert Bij de hand de 5e editie van de Gastouderdag. Een dag om te ontmoeten en te leren.

Kijk hieronder voor een sfeerimpressie van voorgaande jaren.

Verras jij ons met je komst? Graag je opgave uiterlijk 15 maart. Je kunt je aanmelden via welkom@bijdehand.nu. Je vermeldt bij je opgave 3 workshop keuzes. Je wordt bij 2 workshops ingedeeld. Dit zie je op de dag zelf.

Tijdens deze dag zullen er foto's gemaakt worden. Heb je er bezwaar tegen dat wij deze foto's gebruiken dan horen we dat graag vooraf.


Het programma


Ontvangst met koffie/thee: 10.30 - 11.00 uur
Welkom door Karin: 11.00 - 11.15 uur
1e workshop ronde: 11.15 - 12.30 uur
Ontmoeten en genieten van lekker eten: 12.30 - 13.30 uur
2e workshop ronde: 13.30 - 14.45 uur
Afronden en napraten: 14.45 - 15.00 uur


Workshops


1 Marieke Martens, Ma.Ma. kinder- en jeugdcoaching, www.mamakinderenjeugdcoaching.nl
"Ruimte voor jongens in de opvang"
Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend. Hoe ga je hier mee om zonder dit te corrigeren of af te keuren. Ook voor jongens is het belangrijk dat ze zich thuis voelen bij jou als gastouder. In deze workshop krijg je inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Hoe kun je ervoor zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en ruimte en anderzijds op het communiceren richting jongens.
2 Caroline Muller, kindercoach carolinemuller.nl
"Scheiding"
Kijkend door de ogen van het kind naar echtscheiding van hun ouders. Waar loopt het tegen aan, wat doet het met het kind en waar kan je het bijstaan. En hoe ga je als gastouder om met scheidende ouders, wat zijn de valkuilen en waar kan je op letten.
3 Caroline Muller, kindercoach, carolinemuller.nl
"Rouw en verlies"
Soms lees je dat een kind rouwt in stukjes. Wat bedoelen ze daarmee en hoe ondersteun je een kind dat te maken krijgt met pijnlijk verlies? We gaan in deze workshop in op het verdriet en de impact die het heeft op kinderen in verschillende leeftijdsfasen. Wat weten kinderen over de dood en welke boeken/materialen kunnen ingezet worden.
4 Marit Goor, hooggevoeligheidscoach, www.hooggevoeligheelgewoon.nl
"Hoe begeleid ik mijn (hoog)gevoelige gastkind?"
Ongeveer 20% van de mensen is hooggevoelig. Dit is een grote groep hooggevoelige baby's/kinderen waarmee jij als gastouder te maken kunt krijgen. Het hooggevoelige kind heeft niet heel véél nodig, maar wel wat anders. In deze workshop krijg je inspiratie om naar jouw gastkind te kijken vanuit de behoeften die hij/zij heeft.
5 Kitty van Zwieten, pedagogisch werker dierondersteunende pedagogiek, www.kits-begeleiden-met-dieren.nl
"Dieren inzetten in de opvang"
Het is bewezen dat dieren een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kun je samen met de hulp van je huisdier de ontwikkeling van je gastkinderen stimuleren? En zijn daar ook risico's aan verbonden? En wat doe je met gastkinderen die bang zijn voor jouw huisdieren? In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen. Je krijgt voorbeelden van activiteiten die je kunt doen met kind en dier. En om de daad bij het woord te voegen neem ik enkele huisdieren van mij mee.
6 Jozee Aardenburg, Tools4HappyKids, www.tools4happykids.nl
"Omgaan met frustratie en boosheid"
In de opvang ervaar je dat emoties van kinderen alle kanten opvliegen omdat ze nog niet geleerd hebben wat ze met hun gevoelens aan moeten. Hoe kun je als gastouder op een goede manier reageren en ze helpen om iets te doen met frustratie en boosheid, zonder daarover een oordeel te geven. Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je in deze workshop tools aangereikt die je direct kunt inzetten.
7 Jozee Aardenburg, Tools4HappyKids, www.tools4happykids.nl
"www.tools4happykids.nl"
We willen dat kinderen opgroeien tot volwassenen die in staat zijn om op een goede manier voor zichzelf op te komen, zonder een ander uit het oog te verliezen. Dit leren ze in de sociale interactie met elkaar. Herkenbaar in de opvang want dit gaat met conflicten gepaard en je wilt geen politieagent zijn. Hoe leer je kinderen te verwoorden wat ze willen of nodig hebben en tegelijkertijd ook rekening te houden met de ander? In deze workshop krijg je tools om te bouwen aan behulpzaam gedrag en probleemoplossend vermogen.
8 Kim Vervuurt, medisch pedagogisch zorgverlener Kind- en jongerenafdeling Zaans Medisch Centrum, auteur PrikkelProofPlan www.prikkelproofplan.com
"PrikkelProofPlan: hoe breng je baby's die veel huilen tot rust"
Tegenwoordig zijn er veel onrustige 'huil' baby's. Er zijn veel prikkels waar baby's en ook ouders aan worden blootgesteld. Zo'n baby'tje zorgt in de opvang vaak voor onrust door veel huilen en problemen met slaap, voeding en hechting. Hoe ga je hier als gastouder mee om? Hoe kun je met een praktisch plan zelf rust en regelmaat creëren?
9 Marian Koolhaas, orthopedagoog www.heliks.nl
"Intervisie, een cadeautje voor jezelf!"
In deze workshop ervaar je wat begeleide intervisie is, hoe dit bijdraagt aan professionalisering en persoonlijke groei. Zowel praktische als ingewikkelde vragen vanuit de eigen praktijk als gastouder, worden in een kleine groep met elkaar besproken. Je krijgt handreikingen om intervisie zelf vorm te geven, bij een groep aan te sluiten, of te kiezen voor begeleide intervisie die wordt aangeboden.
10 Sharon Sabandar, visagiste www.deschminkerie.nl
"Schminken is zo leuk"
Schminken is ontzettend leuk om te doen, maar wat heb je nodig? Hoe begin je? Hoe maak je snelle ontwerpen? Je leert verschillende technieken om zelfstandig aan de slag te gaan.


Impressie vorig jaar


Leermodules


Uit het aanbod leermodules mag je 1 keuze maken die wij jou gratis aanbieden. Je keuze kun je uiterlijk 30 april aan ons doorgeven per mail naar welkom@bijdehand.nu. In de eerste week van mei zul je inloggegevens van ons ontvangen.