Werkwijze


U wilt gastouder worden?
Dan bent u bij ons aan juiste adres. Sinds 2004 heeft gastouderbureau Bij de hand veel ervaring opgedaan in het bemiddelen tussen gastouder en gastkinderen/gezinnen. De eerste stap is telefonisch contact. De volgende stap is een persoonlijke intake. Dit alles is vanzelfsprekend vrijblijvend.

Tijdens de intake gaan wij dieper in op uw ideeën rondom opvang en opvoeden, zodat wij een compleet beeld krijgen van u als gastouder. De financiën zullen ook uitgebreid aan bod komen en de woning zal besproken worden. Een uitgebreide risico inventarisatie volgt op een later moment als we daadwerkelijk met elkaar aan de slag willen gaan.

Het opstarten als gastouder vraagt vele vaardigheden. De liefdevolle deskundige begeleiding van kinderen staat natuurlijk op nummer 1 maar ondernemerschap en communicatie zijn ook niet onbelangrijk.
De deskundigheid en ervaring van Bij de hand over deze onderwerpen delen we dan ook graag met u.

Na het intakegesprek besluiten zowel u als wij over definitieve inschrijving.
Onder de kop wetten en regels is meer te lezen over het registratietraject. Bij de hand rekent geen kosten voor uw inschrijving bij ons bureau.

U bent al gastouder?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij begeleiden graag uw opvang. De eerste stap is een korte telefonische intake. Met de informatie die we samen uitwisselen kunnen we bepalen of gastouderbureau Bij de hand voor u de juiste partij is.

Onze tarieven voor uw ouders zijn concurrerend en er is volop kennis aanwezig om u alles te bieden wat er nodig is om een samenwerking soepel op te starten en te laten verlopen. Zowel op pedagogisch als ook op financieel gebied. Bel ons en voel of het klopt!

Huisbezoek
Ieder half jaar brengt uw relatiebeheerder een huisbezoek tijdens de opvang. Bij het ene huisboek staat het ‘welbevinden van het gastkind’ centraal. Bij het andere huisbezoek bekijken we of de risico-inventarisatie en het plan van aanpak risico-inventarisatie nog actueel zijn.

Tijdens al onze bezoeken bespreken we vanzelfsprekend de kinderen, alleen bij het ene bezoek wat uitgebreider dan tijdens het andere bezoek. We willen natuurlijk ook weten hoe het met u als gastouder gaat.

De wijze waarop de huisbezoeken worden ingevuld verschillen. U mag een specifieke voorkeur uitspreken voor een bepaalde werkwijze. Wij werken o.a.met een praatpapier, een spel of soms observatielijsten.