Wat heeft Bij de hand u te bieden?


Werk met passie
In de eerste plaats biedt Bij de hand u de mogelijkheid leuke en nuttige werkzaamheden te doen waar en wanneer ù dat wilt. Voor velen betekent dat, dat zij van hun passie (kinderen) hun werk kunnen maken. Maar Bij de hand heeft meer te bieden.

Freelance inkomsten
Zowel Bij de hand als het Rijk stellen eisen aan de kwaliteit van de opvang. Eisen die betrekking hebben op de veiligheid en hygiëne van de opvangsituatie en op de kennis(ontwikkeling) van de gastouder als het gaat om de zorg en begeleiding van het individuele kind. Daar staat een vergoeding per uur per kind tegenover.

Als gastouder bent u niet in loondienst van Bij de hand. Hierdoor valt u niet onder de sociale wetten en regels, zoals de ziektewet, werkeloosheidswet en dergelijke. Uw vergoeding krijgt u maandelijks betaald via Bij de hand; wij vervullen de kassiersfunctie. Daarnaast kunt u ook voor de nodige administratieve ondersteuning op ons rekenen (online urenregistratiesysteem, jaaropgave, het maken van de overeenkomsten voor uw klanten enz).

Meer informatie is te vinden onder de kop wetten en regels.

Zelfstandige gastouder
Voor gastouders, die meerdere dagen per week verschillende kinderen opvangen, kan het (financieel) aantrekkelijk zijn zich als zelfstandig ondernemer in te schrijven. Maar bij ondernemerschap komt veel meer kijken dan alleen de opvang van de kinderen. Zo moet de administratie gedaan worden, de belastingaangiften moeten worden ingediend enz. Bij de hand kan helpen inzicht te geven in zaken die bij het ondernemerschap komen kijken. Wij werken samen met diverse deskundigen die ondersteuning en advies geven over al deze onderwerpen. Zie onze partners.

Kennis up-to-date houden en uitbreiden
In samenwerking met diverse deskundigen organiseert Bij de hand jaarlijks in het voorjaar de Bij de hand Gastouderdag. Dit is een dag om te ontmoeten en te leren. Er worden diverse workshops gegeven en er is ruimte om collega’s te ontmoeten.
Daarnaast informeren wij onze gastouders over de mogelijkheden om kennis op te frissen en/of uit te breiden. Zoals de wettelijk verplichte (bij)scholing kinder-EHBO maar ook andere traingingsmogelijkheden.
Op deze manier blijft u bijleren en komt u in contact met andere gastouders. Want naast de nodige theorie, is het uitwisselen van ervaringen ook heel nuttig, bijvoorbeeld door middel van intervisie.

De “Bij de tijd” is onze nieuwsbief die we regelmatig uitbrengen om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes op het gebied van het vak kinderopvang en aanvullingen te geven met betrekking tot onze dienstverlening.

Persoonlijke begeleiding
Wat Bij de hand uit handen kan nemen, hoeft u niet te doen. Bij de hand biedt gastouders op alle mogelijke manieren ondersteuning. Zoals de maandelijkse facturatie en het bewaken van de betaling door de ouders, minimaal twee maal per jaar een evaluatie of huisbezoek. Controle en advies op het gebied van veiligheid en hygiëne betreffende de opvanglocatie. Zodat u geregistreerd kunt blijven in het Landelijk Register Kinderopvang, en u zich ‘alleen’ maar hoeft bezig te houden met waar ù goed in bent… de verzorging en begeleiding van kinderen.