Overige voorwaarden


  • Bij de hand rekent geen kosten voor de dienstverlening aan de gastouder. Voor sommige georganiseerde activiteiten kan wel een eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Bij start moeten de gastouder,de volwassen huisgenoten, evt. stagiaires, vrijwilligers of andere structureel aanwezige personen een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ aanvragen en vervolgens registreren in het personenregister kinderopvang.
    Het VOG is aan te vragen door middel van een link die wij u zenden. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. De kosten van de aanvraag en de registratie in het personenregister krijgen de gastouder en maximaal 1 volwassen huisgenoot vergoed nadat Bij de hand de registratie heeft verzorgd en er daadwerkelijk opvang is gestart via ons bureau.
  • Bij de hand betaalt maandelijks de opvangvergoeding aan de gastouder namens de ouder. Bij de hand heeft de kassiersfunctie zoals deze wettelijk is voorgeschreven.
  • Bij de hand adviseert voor de vergoeding van de onkosten gebruik te maken van de adviestarieven van het Nibud.
  • De hoogte van de vergoeding voor opvang tijdens de nacht, het weekend en/of de feestdagen is in overleg te bepalen.
  • Zie verder de Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang van de brancheorganisatie Kinderopvang die wij volgen als lid van deze organisatie.