Tarieven gastouder

Per kind per uur ontvangt de gastouder een freelance vergoeding. Bij de hand adviseert als minimale vergoeding € 4,50 per kind per uur excl. eventuele onkostenvergoeding. Dit is de minimale adviesvergoeding. De exacte hoogte van de vergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld. Voor opvang bij de kinderen thuis geldt de Regeling Dienstverlening aan Huis met ondermeer het betalen van minimaal het minimum loon aan de gastouder.

Overige voorwaarden:

  • Bij de hand vraagt geen inschrijfkosten voor de gastouder.
  • Bij koppeling moet de gastouder en de eventuele volwassen huisgenoten een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ overleggen. Het VOG is aan te vragen bij de gemeente (gastouder ontvangt van Bij de hand het aanvraagformulier). De kosten van de aanvraag krijgt de gastouder terug na inleveren van het betaalbewijs en kopie VOG voor maximaal 2 personen per gezin.
  • Bij de hand betaalt maandelijks de freelance opvangvergoeding aan de gastouder.
  • Bij de hand geeft advies over de eventuele reiskosten en de kosten voor voeding en verzorging.
  • De hoogte van de vergoeding voor opvang tijdens de nacht, het weekend en/of de feestdagen is in overleg te bepalen.
  • Zie verder de leveringsvoorwaarden van Bij de hand.